vodjeni-fitness-treninzi

vodjeni-fitness-treninzi

Mali broj vezbača poseduje znanje o izradi plana treninga, intezitetu i obimu vezbanja, vrsti i pravilnom izvodjenju vežbi, trajanju pauze, itd. Uglavnom se treninzi svode na monotono ponavljanje istih sa velikim potrošenim vremenom što na kraju može dovesti do povrede i odustajanja od daljeg vežbanja. Zato vam Spidergym preporučuje  vodjeni trening, dizajniran prema vašim potrebama i sposobnostima, a uz  prisustvo stručnog lica koje vodi računa o svakom vašem pokretu.

VODJENI TRENINZI

Vođeni trening podrazumeva vežbanje u grupama 3-5 vežbača uz stalni stručni nadzor trenera. Na osnovu dobijenih rezultata testiranja izrađuje se plan vežbanja za svakog klijenta ponaosob. U toku  treninga, trener  nadgleda vas rad, demonstrira i koliko je potrebno koriguje vežbe. Dužina treninga je ograničena i unapred se dogovara termin dolaska na trening. Ovaj vid vežbanja uz pristupačnu cenu vam omogućava kvalitetan rad sa personalnim trenerom.

12 termina – 5.500 dinara